Ochrana osobných údajov


Táto politika ochrany súkromia určuje pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom portálu Justprint.sk. s.r.o. so sídlom v Bratislave (PSČ 821 08), Karadžičova 8/A, IČO 47689196, DIČ 2024042163, so základným kapitálom 5.000,00 Euro.

 

Tento dokument bol pripravený s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní Osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

 

Aké údaje zhromažďujeme a na akom právnom základe?

Správca zhromažďuje osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi:

 

  1. pri zakladaní účtu zhromažďujeme údaje ako e-mailová adresa, meno, priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje, identifikačné číslo, ktoré sú neskôr použité aj na spracovanie zadaných objednávok - základ pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, tj. spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník;
  2. prostredníctvom formulára určeného pre odber Newslettera zhromažďujeme e-mailové adresy za účelom realizácie marketingových kampaní - právnym základom spracúvania je v takom prípade čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, tj. súhlas Zákazníka;
  3. prostredníctvom súborov cookies zhromažďujeme automatické údaje o návštevách našich zákazníkov, niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné na používanie portálu z funkčných dôvodov – a v takom prípade je základom spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, pretože spracovanie je nevyhnutné na to, aby ste mohli používať portál – a niektoré súbory sa zhromažďujú zo štatistických alebo reklamných dôvodov – a v takomto prípade je základom spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, tj. súhlas Zákazníka.

 

Práva Zákazníka

Poskytnutie osobných údajov zo strany Zákazníka je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie užívateľského účtu a pre vytváranie objednávok.

 

V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je vyjadrenie súhlasu úplne dobrovoľné, ale pamätajte, že bez tohto súhlasu Vám nebudeme môcť posielať zľavové kódy v rámci propagačných akcií!

Zákazník má právo na prístup k obsahu osobných údajov a ich oprave, vymazaniu, obmedzeniu ich spracovania, ako aj právo vzniesť námietky, žiadosť o zastavenie spracovania a prenos údajov, ako aj právo kedykoľvek odvolať súhlas, a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Predsedovi úradu pre ochranu osobných údajov.

 

Ako využívame Vaše údaje?

Údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na účely plnenia zmluvy predaja, a teda na plnenie objednávok Zákazníka.  Na rovnaký účel môžu byť poskytnuté osobné údaje odovzdávané subdodávateľom – tlačiarňam, subjektom poskytujúcim poštové a kuriérske služby, poskytujúcim  služby podporujúce systém predaja a operátorom platobných transakcií.

Spracovanie Vašich údajov na marketingové účely sa uskutoční iba vtedy, ak budete súhlasiť s takouto činnosťou počas registračného procesu, alebo neskôr. Na základe tohto súhlasu môže byť okrem iného posielaný Newsletter a informácie o novinkách a aktuálnych akciách, zľavách a súťažiach organizovaných administrátorom. Údaje, pri ktorých bol vyjadrený súhlas na ich spracovanie pre marketingové účely, môžu byť odovzdané tretím stranám, ktoré poskytujú marketingové služby ako subdodávatelia pre Správcu. Pre upresnenie – tie údaje nebudú predané, alebo poskytnuté tretím osobám za účelom organizovania svojich marketingových akcií, ale len subjektom, ktoré s nami spolupracujú a podporujú nás v marketingových aktivitách, napríklad nám posielajú propagačné ponuky v mene Správcu.

Dobou uchovávania údajov je doba aktívneho užívateľského účtu. V prípade odstránenia účtu budú všetky Vami poskytnuté údaje vymazané z našej databázy.

Údaje, ktoré nám používateľ poskytol v korešpondencii, používame iba na zodpovedanie položených otázok – tieto údaje nezhromažďujeme.

Obchodné informácie budú posielané elektronicky (e-mail) len vtedy, ak ste súhlasili s ich posielaním takouto formou. Kedykoľvek môžete túto možnosť zrušiť na podstránke „Môj účet“, kliknutím na záložku „Moje údaje“.

 

Automaticky zhromažďované údaje

Súbor cookies je reťazec znakov, zvyčajne vo forme malého textového súboru, ktorý sa ukladá na koncovom zariadení pri návšteve webovej stránky

Automaticky zhromažďované údaje (súbory cookies) možno použiť na personalizáciu obsahu našich webových stránok (vrátane marketingového obsahu), analýzu správania Zákazníkov a úpravu funkčnosti. Umožňujú anonymný štatistický výskum súvisiaci s návštevami našich stránok. Údaje obsiahnuté v súboroch cookies používame na blokovanie opakovaného zobrazovania obsahu používateľovi, efektívnejšiu personalizáciu obsahu webovej stránky a na zvýšenie efektívnosti reklám.

Kedykoľvek môžete zablokovať inštalovanie súborov cookies, alebo odstrániť skoršie súbory tohto typu s využitím vhodných možností Vášho internetového prehliadača. 

Používame dva typy súborov: dočasné súbory, ktorých platnosť vyprší, keď sa odhlásite z webu alebo zatvoríte prehliadač, a trvalé súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa v súlade s časom určeným v parametroch, alebo kým ich používateľ neodstráni.

Softvér používaný na prehliadanie internetových stránok v predvolenom nastavení povoľuje na koncovom zariadení súbory cookies, môžete však zmeniť predvolené nastavenia a zablokovať ich používanie. Podrobné informácie o používaní, blokovaní a mazaní súborov cookies sú dostupné v nastaveniach internetového prehliadača. Blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť funkčnosť internetovej stránky.

Zákazníkovi sa pri prvom vstupe na portál Justprint.sk zobrazí dotaz na preferencie ohľadom súborov cookies, kde vidí konkrétny zoznam jednotlivých cookies, ich partnerov, dobu uchovávania a môže si zvoliť, s používaním ktorých súborov cookies súhlasí. Predvoľby užívateľa sa následne uložia do súborov cookies a prípadné odvolanie alebo úprava udelených súhlasov by mala prebehnúť vymazaním cookies obsahujúcich tieto súhlasy z prehliadača.

 

Zoznam partnerov cookies a dobu ich uchovávania si môžete prečítať na tomto odkaze - Zoznam partnerov cookies

 

Zabezpečenie údajov

Našim Zákazníkom zaručujeme úplnú bezpečnosť počas nakupovania na našom portáli, so zvláštnym zreteľom na práva ochrany súkromia. Za týmto účelom zhromažďujeme len minimálne informácie potrebné na plnenie objednávok. Prenos informácií v rozsahu Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete na našich webových stránkach, prebieha medzi naším serverom a Vaším počítačom pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer). Administrátori nášho systému pravidelne overujú a vylepšujú nami používané zabezpečenia. Všetky operácie spojené s realizáciou elektronických platieb, v prípade výberu tejto možnosti, budú vykonávané prostredníctvom bezpečného šifrovaného spojenia v súlade s politikou ochrany osobných údajov servisu PayU. Nami prijaté opatrenia sa však môžu ukázať ako nedostatočné, ak sami nezachováte bezpečnostné pravidlá. Predovšetkým musíte zachovať v tajnosti užívateľské meno/login a heslo k portálu a nezverejňovať ich tretím osobám. Aby ste zamedzili prístup neoprávneným osobám k Vášmu účtu, prosíme, aby ste sa po ukončení návštevy na portáli odhlásili. Ak to neurobíte, portál to urobí automaticky po 15 minútach.

 

Viditeľné osobné údaje

Osobné údaje, ktoré poskytli Používatelia zaslaním komentárov a názorov na tovar sú dostupné pre všetkých, ktorí používajú portál Justprint.sk a nepodliehajú ochrane.

 

Iné internetové stránky

V rámci portálu Justprint.sk sa môžu dočasne objaviť odkazy na iné stránky. Tieto stránky fungujú nezávisle od portálu a nemáme nad nimi žiadnym spôsobom dozor. Môžu sa riadiť svojou vlastnou ochranou osobných údajov, s ktorou by ste sa mali oboznámiť, pretože nenesieme zodpovednosť za pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi v rámci týchto stránok.