Prihlásiť sa! Ceny so zľavou 30 % sú viditeľné po prihlásení!
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov určuje pravidlá pre zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom portálu justprint.sk. Majiteľom portálu a správcom dát je tlačiareň Justprint.sk, s.r.o so sídlom na Karadžičovej 8/A, 821 08 Bratislava zapísanej v obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislave, oddiel Sro vložka 97450/B, základný kapitál: 5000 eur.

Aké dáta zhromažďujeme?

Počas procesu zakladania účtu na portáli Justprint.sk sa Vás opýtame predovšetkým na e-mailovú adresu a heslo, ktoré budete používať pri prihlasovaní. Potom - pri zadávaní objednávok budete požiadaní o poskytnutie údajov potrebných na vyhotovenie Vašich objednávok, t. j. mena, priezviska, adresy doručenia, telefónneho čísla, fakturačných údajov.

Zabezpečenie dát

Našim klientom zaručujeme úplné zabezpečenie dát počas využívania našich služieb, so zvláštnym zreteľom na práva ochrany súkromia. Na tento účel zhromažďujeme iba nevyhnutné minimum informácií potrebných na vyhotovenie objednávok. Zasielanie informácií týkajúcich sa Vašich osobných údajov, ktoré uvádzate na našich stránkach prebieha medzi naším serverom a Vaším počítačom s použitím protokolu SSL ( Secure Societe Layer ). Správcovia nášho systému pravidelne overujú a vylepšujú nami využívané zabezpečenia. Všetky operácie spojené s realizáciou elektronických platieb, v prípade výberu tohto variantu, budú vykonávané prostredníctvom bezpečného šifrovaného spojenia v súlade s ochranou osobných údajov servisu PayU. Nami prijaté opatrenia sa však môžu ukázať nedostatočné, ak sami nezachováte bezpečnostné pravidlá. Predovšetkým musíte zachovať v tajnosti užívateľské meno/login a heslo k portálu a nezverejňovať ich tretím osobám. Aby ste zamedzili prístupu k Vášmu účtu neoprávneným tretím osobám, prosíme, aby ste sa po ukončení návštevy na portáli odhlásili. Ak to neurobíte, portál to urobí automaticky po 15 minútach.

Ako využívame Vaše dáta?

Dáta, ktoré nám poskytnete, použijeme iba na účely plnenia zmluvy predaja a obsluhy platieb. Nesprístupňujeme ich tretím osobám na marketingové alebo reklamné účely. Dáta, ktoré ste nám poskytli, odovzdávame iba firme, ktorá obsluhuje platobné transakcie t. j. Vaše platby za objednávky a tiež kuriérskym firmám, aby mohli zásielku doručiť na Vami vybranú adresu. Dáta zhromažďované automaticky, môžu byť využité na personalizáciu obsahu našich stránok a na analýzu správania používateľov. Dáta zhromažďované v rámci korešpondencie medzi užívateľom a portálom drukomat.pl využívame len na účel poskytnutia odpovede na Vaše otázky. Po uskutočnení nákupu dostanete od nás e-mail týkajúci sa Vašej transakcie. V prípade nejasných alebo dôležitých záležitostí týkajúcich sa Vašej objednávky, Vás môžeme kontaktovať aj telefonicky. Obchodné informácie sa prenášajú elektronicky ( e - mail ) iba v prípade, že ste vyjadrili súhlas na to, že ich v takej forme chcete dostávať. Kedykoľvek môžete túto možnosť zrušiť na podstránke „Môj účet“, kliknutím na záložku „Moje údaje“.

Práva, ktoré majú užívatelia nášho portálu

Ako náš klient máte možnosť náhľadu a editovania svojich dát, ak sa prihlásite k svojmu účtu. V prípade, že sa vyskytnú problémy s prihlásením, prosíme o kontakt na adresu: info@justprint.sk. Máte tiež právo žiadať o informácie zahŕňajúce uchovávanie svojich dát, ako aj právo požadovať zmenu, zablokovanie alebo odstránenie dát a právo na opravu chýb alebo doplnenie a aktualizáciu svojich dát.

Osobné dáta, ktoré užívatelia sami poskytli zaslaním komentárov a názorov na tovar sú dostupné pre všetkých, ktorí používajú portál justprint.sk a nepodliehajú ochrane.

Dáta zhromažďované automaticky

Počas každej návštevy nášho portálu sú automaticky zhromažďované údaje týkajúce sa Vašej návštevy, ako je: IP adresa, názov domény, typ operačného systému atď. Automaticky zhromažďujeme tiež dáta obsiahnuté v textových súboroch cookies, ktoré identifikujú Váš prehliadač v čase, keď navštevujete naše stránky. Neobsahujú žiadne osobné dáta, ale umožňujú nám personalizáciu stránok a ponúk. Kedykoľvek môžete zablokovať inštalovanie súborov cookies alebo odstrániť skoršie súbory tohto typu s využitím vhodných variantov Vášho internetového prehliadača.

Iné internetové stránky

V rámci portálu Justprint.sk sa môžu dočasne objaviť odkazy na iné stránky. Tieto stránky fungujú nezávisle od portálu a nemáme nad nimi dozor. Môžu sa riadiť svojou vlastnou ochranou osobných údajov, s ktorou sa odporúčame zoznámiť. Nenesieme zodpovednosť za pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi v rámci týchto stránok.