Reklamácie

Ak chcete podať sťažnosť, zašlite svoju žiadosť na info@justprint.sk

Žiadosť by mala obsahovať číslo objednávky a dôvod na podanie sťažnosti. Čas spracovania sťažnosti sa môže líšiť od 1 do 3 pracovných dní.